Menu Sluiten

Bestuur CDH

Bestuur CDH

Bestuur

Reinier Hofman van Incasso, Controle en Advies   Dagelijks Bestuur CDH

1.”Ons advies brengt soms een hoop tumult met zich mee”

Iedere adviseur zorgt voor reuring in de tent. Goede, maar ook slechte opschudding is het gevolg. U heeft immers een probleem dat moet worden aangepakt. En niet iedereen is even gelukkig met de veranderingen die dat met zich meebrengt. Een consultant die hardnekkig blijft stellen dat niemand in het bedrijf hinder zal ondervinden van zijn adviezen liegt of is niet van plan heel serieus advies te geven. Beter is het dat de adviseur vanaf het begin eerlijk is en aangeeft hoe groot hij de weerstand en problemen die zijn advies met zich meebrengt inschat.

2. “Ik weet het niet”

Een eerlijk en oprechte adviseur schroomt niet om toe te geven dat hij iets niet weet. Dat is ook niet erg; hij kan immers aangeven hoe hij er wel achter gaat komen. Niet iedere consultant durft echter toe te geven dat hij het niet weet. Het staat raar: u heeft een probleem waarop u geen antwoord weet en de specialist die u inroept zegt ook dat hij het niet weet. Gek genoeg geeft juist dat vertrouwen. De adviseur is er namelijk niet omdat hij alwetend is, maar omdat hij weet hoe hij bij het juiste antwoord moet uitkomen. Daar gaat hij u bij helpen.

3. “Er is geen kant-en-klare oplossing”

Hoe handig is dat: u heeft een probleem, belt de adviseur en de volgende dag heeft hij de oplossing in handen. Nog geen week later is het hele probleem verholpen. Zo werkt het als uw computer stuk is en de ICT’er een nieuwe computer op uw bureau installeert. Maar bij een adviestraject komt meestal iets meer kijken. Sowieso zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden, vraag is welke weg uw bedrijf het beste kan bewandelen. Daarnaast zijn er vaak meerdere werknemers, toeleveranciers en / of klanten bij het proces betrokken. Vraag is in hoeverre zij welwillend zijn om mee te werken. De Consultant kan nog zoveel advies geven; als iedereen zijn kont in de krib gooit, verandert er helemaal niets. Om teleurstelling te voorkomen kan de adviseur daar maar beter eerlijk in zijn.

4. “Ik begrijp niet wat u van mij verwacht”

Een goede consultant wil vooraf duidelijkheid. Hij wil zoveel mogelijk vooraf weten zodat hij kan voldoen aan de verwachtingen die het bedrijf aan hem stelt. Misschien vraagt de adviseur u zelfs zoveel in het begin, dat u zich afvraagt of hij het allemaal snapt en aankan. Maar hoe meer een consultant in het begin van het traject op de details is geconcentreerd en ieder minuscuul lijkend onderdeel duidelijk voor ogen wil hebben, des te groter de kans dat het resultaat straks vrijwel gelijk is aan de verwachtingen die u had bij aanvang van het geheel. Andersom vinden de iets minder goede consultants het prima om enkel de grote lijnen met u te bespreken. Als het advies achteraf niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, kan men het weiden aan een misverstand omdat er zogenaamd niet de juiste informatie is afgegeven.

5. “Daar heeft u ons niet voor nodig”

Een consultant wil – net als iedereen – geld verdienen. Dat doet hij door advies uit te brengen over dingen waar hij verstand van heeft. Waarom zou hij dan tegen u zeggen dat u geen adviesbureau nodig heeft voor het probleem waar u mee zit? Zo loopt hij toch inkomsten mis? Toch snapt een goede consultant dat eerlijkheid het langst duurt. De kans is immers groot dat u zijn eerlijkheid voor nu op prijs stelt. Het scheelt u een smak geld. Wanneer u straks weer een probleem heeft, is de kans groot dat u weer bij dezelfde consultant uitkomt. Die heeft al een stukje vertrouwen bij u opgebouwd. Die consultant snapt dat hij met deze simpele woorden een lange termijnrelatie opbouwt met u.

6. “In de wandelgangen hoor ik een heel ander verhaal”

Hetgeen dat u wilt kan behoorlijk verschillen van hetgeen uw werknemers willen. Een goede adviseur zal conflicten hierover snel opvangen en op tafel gooien. Want een advies succesvol implementeren kan alleen als de meerderheid achter de plannen staat. Dat wil niet zeggen dat de adviseur zondermeer mee moet gaan met de ideeën van de werknemers omdat die in de meerderheid zijn. Uiteindelijk is de opdrachtgever – Manager of CEO – degene die beslist hoe het probleem wordt aangepakt. Maar de consultant moet de verschillen binnen een team wel onderkennen.

7. “Volgende maand komen we – kosteloos – kijken of het advies nog steeds werkt”

Bij een goed advies hoort een goede nazorg. Consultants die passie voor hun vak hebben, blijven betrokken bij de adviezen die zij hebben gegeven. Men wil graag weten of het inderdaad het gewenste effect heeft gehad en of een maand na dato de opdrachtgever nog steeds blij is met de aangedragen oplossing. Want op papier kan alles er goed uitzien, en tijdens de implementatie kan het ook nog succesvol lijken. Maar pas als er enige tijd volgens het nieuwe systeem is gewerkt, komen eventuele knelpunten en nieuwe problemen pas naar boven.
Een adviseur die hier naar informeert, kan vaak met een simpele tip zorgen dat het proces vlekkeloos blijft voorlopen. En voor de adviseur zelf heeft het op de hoogte blijven van de voortgang ook voordelen. Hij leert immers hoe zijn adviezen zich verder ontwikkelen als hij er niet bij is en waar hij bij een soortgelijke situatie de volgende keer anders of scherper moet adviseren.

8. “Nee”

Nee zeggen. Zo simpel kan het zijn. Een goede adviseur geeft ruiterlijk toe waar zijn grenzen liggen. Omdat hij niet de ‘juiste man voor de job’ is, zelf geen tijd heeft of gezien het beschikbare budget de opdracht niet haalbaar acht. Een eerlijke consultant zal aangeven waarom hij de opdracht niet aan kan of wil nemen. Als het even kan geeft hij tips hoe u wel een andere geschikte adviseur vindt of stelt hij iemand voor vanuit zijn eigen netwerk.