Menu Sluiten

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Gevestigd op Dorpsstraat 111, 1713 HD te Obdam.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op nummer 0226 -456040 of per mail via bart@cdh.nu en info@cdh.nu.

Persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze websites en diensten verzamelen en verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van u. Ook verstrekt u in sommige gevallen zelf persoonsgegevens aan ons. Het is daarom goed om te weten wat wij met deze gegevens doen. Daarover gaat deze verklaring.
In overeenstemming met de nieuwe standaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gaan we zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cdh.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Ons doel

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Het afleveren van onze goederen en diensten;
- Het afhandelen van uw betaling aan ons;
- Het opnemen van contact (bellen of mailen), indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Met andere woorden: computerprogramma's of -systemen nemen geen zelfstandige beslissingen zonder dat een van onze medewerkers daar toezicht op houden.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@cdh.nu.

Reacties via formulieren

Als bezoekers van onze websites informatie opsturen via een contactformulier of online een reactie achterlaten, verzamelen we de gegevens getoond in het formulier. Gegevens die bezoekers achterlaten in een formulier kunnen eerst door een geautomatiseerde spamdetectie-service geleid worden.
Als uw reactie is goedgekeurd is uw profielfoto, en eventueel uw gebruikersnaam, publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Cookies

Onze websites kunnen gebruiken maken van cookies om de prestaties van die websites te verhogen, en u beter van dienst te zijn.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op onze websites kunnen ingesloten ('embedded') inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen en berichten) van andere websites. Deze ingesloten inhoud gedraagt zich op onze websites exact hetzelfde als op de originele site.
Het is echter wel zo dat ook deze websites data over u kunnen verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics en Google Search Console om inzicht te krijgen in de prestaties van onze website. Met Google Analytics en Google Search Console houden wij de volgende gegevens bij:

– Bezoekersaantallen;
– Welke pagina’s bezocht worden, en hoe lang deze pagina’s worden bezocht;
– De regio’s waar onze bezoekers vandaan komen;
– Via welke kanalen onze bezoekers op de website komen;
– Met welke zoektermen bezoekers onze website vinden in zoekmachines.
Deze gegevens zijn verder anoniem.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met de Coöperatieve Dienstverlening Heerhugowaard, ons administratiekantoor. Met hen hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Verder verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Bewaren van gegevens

Wanneer u een reactie achterlaat dan kan die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard worden.
Voor gebruikers die geregistreerd staan op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op ieder moment bekijken, wijzigen of verwijderen (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Websitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.
Wij bewaren uw andere persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:
NAW-gegevens van onze klanten bewaren we 7 jaar (volgens de wettelijke termijn).
NAW-gegevens van onze personeelsleden bewaren we tot 7 jaar na uitdiensttreding.
Gegevens die verzameld worden via cookies worden vaak één jaar bewaard, maar dit kan variëren per cookie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cdh.nu.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Dit verzoek kunnen wij niet honoreren als het gaat over gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons