Menu Sluiten

Strooper adminstratie

Strooper adminstratie

administratie goed voor elkaar bij Strooper,

Zorgvuldig, Deskundig en Snel

Stuur naar info@cdh.nu

Strooper administratie word gedaan door CDH administratie

Met een volmaakte salaris- en administratie verwerking, jaar rekeningen en belasting aangiften verzekeren cdh strooper van een gemaximaliseerd resultaat, tot winst aan toe.

CDH is gespecialiseerd in bedrijfsadministratie, loon administratie en administratie en belastingzaken voor particulieren. Voor bedrijven worden salaris- en administratieverwerking, jaarrekeningen en belastingaangiften op professionele wijze opgepakt. Bovendien worden álle kansen in uw administratie en belastingaangiften benut. CDH Administratiekantoor is op werkdagen geopend en bereikbaar via telefoonnummer 0226456040 email info@cdh.nu

hieronder informatie van het CDH

Coöperatieve Dienstverlening Heerhugowaard

Kantooradres:
Braken 31
1713 GC Obdam

Postadres:
Postbus 18
1700 AA Heerhugowaard

tel: 0226-456040

Wij zijn een administratiekantoor dat zich bezighoudt met het voeren van administraties, incasso, advies, controle en de begeleiding van ondernemingen.

Een bedrijf kent vele risico’s. Om al deze risico’s tot het minimum te beperken, hebben wij samen met een aantal bestaande en nieuwe bedrijven in 2002 een coöperatie gevormd met als doelstelling alles in goede banen te leiden.
Op deze manier hebben wij een goede groep mensen samengebracht waarbij kwaliteit en continuïteit gewaarborgd is.

Het Bestuur

Leden van CDH

Boekhouder(s)

Loonadministratie

Advokaten

We kunnen altijd nieuwe leden gebruiken. Bent of kent u een ondernemer voor wie de administratie een blok aan het been is, of iemand die voor zichzelf wil beginnen, dan kunt u hierover altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen alles op een rij zetten en de administratie verder verzorgen.

Onder onze leden bevinden zich ZZP’ers, maar ook VOF’s en BV’s met en zonder personeel.

De coöperatie controleert of de leden goed verzekerd zijn, zorgt ervoor dat de boekhouding op orde is en de belastingen/premies worden betaald.

Als u met één van onze aangesloten bedrijven (leden) zaken doet, dan kunt u via ons van het desbetreffende bedrijf gegevens ontvangen waaruit blijkt dat alles op orde is. (conform WKA)

Wij kunnen uw totale administratie verzorgen. De geautomatiseerde verwerking doen wij met Snelstart, een zeer goed en modern financieel administratieverwerkingsprogramma. En het maakt ons niet uit of u dat nu in een schoenendoos aanlevert of digitaal. Samen met u bepalen wij hoe de administratie moet worden opgezet. Vervolgens bekijken wij met u hoe alles het beste kan worden verwerkt en beheerd. Wij kunnen allerlei denkbare en gewenste rapportages verzorgen die u nodig heeft om uw bedrijf optimaal te laten draaien. En waar moet u zoal aan denken?

Wij kunnen voor u:

 • de administratie opzetten
 • de administratie invoeren
 • de jaarrekening samenstellen
 • de omzetbelastingaangifte verzorgen
 • de vennootschapsbelastingaangifte verzorgen
 • en desgewenst
 • de tussentijdse rapportages verzorgen (voor investeringen, de bank etcetera; de cijfers van het verslagjaar herleiden naar toekomstig beleid)

Wat is er belangrijker in uw bedrijf dan dat uw werknemers elke maand op tijd het juiste salaris op de juiste rekening krijgen bijgeschreven? Oké, uw bedrijfsresultaat natuurlijk. Maar de salarisbetaling komt dan toch zeker wel op de tweede plaats. Een altijd lastige klus.
En wij kunnen het weten. En wat wij ook weten is dat wij die last van uw schouders kunnen nemen. Dat moet toch een prettig idee zijn.

Wij verzorgen voor u:

 • de maandelijkse verwerking van de salarisstroken
 • de loonjournaalpost
 • de (concept)aangifte loonheffing
 • andere door u gewenste overzichten
 • het jaarwerk (aanlevering bij de Belastingdienst en het UWV)
 • de jaaropgaven voor de werknemers

Maar wij kunnen als u dat wilt nog meer voor u doen, bijvoorbeeld:

 • adviseren bij het toepassen van de CAO
 • het opstellen van arbeidscontracten
 • het verzorgen van de ziek- en hersteldmeldingen
 • het aan- en afmelden bij het UWV en de zorgverzekering
 • de administratie inzake de bedrijfstak-eigen regelingen (pensioenfonds etc.)
 • het aanmaken en aanleveren van de (digitale) betaalopdrachten
 • controle op het toepassen van de diverse afdrachtverminderingen en loonkostensubsidies

De slogan van de Belastingdienst luidt: ”Leuker kunnen wij het niet voor u maken, wel makkelijker.” Maar laten we eerlijk zijn, het blijft een ingewikkelde materie. En dan veranderen jaarlijks vaak ook nog eens de spelregels. Noemt u dat maar makkelijker.
Wellicht kunnen wij het u, met onze kennis en ervaring, echt makkelijker maken. Ons uitgangspunt is: belasting betalen moet, maar liever niet teveel.

Ook kunnen wij voor u:

 • de aangifte inkomstenbelasting verzorgen
 • de aangifte loonbelasting verzorgen
 • de aangifte omzetbelasting verzorgen
 • de aangifte vennootschapsbelasting verzorgen
  ondersteuning bij de werkkostenregeling
 • een second opinion verzorgen

Wij kunnen u adviseren en als u dat wilt begeleiden op het gebied van bijvoorbeeld:

 • de keuze van de bedrijfsvorm (eenmanszaak, VOF, BV, etcetera)
 • automatisering
 • administratief en fiscaal advies
 • investeringen
 • kredietaanvragen
 • personeelsvraagstukken
 • ondersteuning en begeleiding bij externe organisaties (banken, advocaten, etcetera)

Schuimbeton licht gewicht ondervloer